NOTA PRAWNA

Usługodawca zgodnie z § 5 niemieckiego prawa telekomunikacyjnego

Maytoni GmbH

Upoważniony do reprezentowania:

Christian Licari

Rejestr Handlowy 
Sąd miejscowy w Monasterze – HRB 17958

Numer rejestracyjny podatnika VAT 
DE290822780

Odpowiedzialny zgodnie z artykułem 55 (2) umowy międzypaństwowej o radiofonii i telewizji 
Christian Licari
Feldstiege 98
48161 Münster
Niemcy

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do rozwiązywania sporów, którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nie chcemy i nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed organem ds. rozstrzygania sporów konsumenckich.

Możliwość zastosowania do serwisów społecznościowych

Ten znak towarowy dotyczy również następujących stron w mediach społecznościowych:

- Facebook: https://www.facebook.com/maytoni.europe
- Instagram: https://www.instagram.com/maytoni/